Technologie a zpracování

Zpracování keramického nosiče monolitu na konečnou jemnost >2mm pomocí čelisťového drtiče BB 400 XL

Zpracování keramického nosiče monolitu na konečnou jemnost >2mm pomocí čelisťového drtiče BB 400 XL

Čelisťový drtič BB 400 XL je robustní a výkonný drtič. Vstupní materiál se vsypává bezodrazovým trychtýřem do mlecího prostoru. Drcení probíhá v klínové šachtě mezi pevnou čelistí a pohyblivou čelistí uloženou excentricky na hřídeli. Eliptický pohyb rozdrtí vzorek, který je pak gravitací posouván dolů. Jakmile je vzorek menší než velikost vypouštěcí štěrbiny, shromažďuje se v záchytné nádobě. Plynulé nastavení vzdálenosti mezi čelistmi pomocí stupnice zajišťuje optimální zmenšování velikosti v souladu s nastavenou hodnotou velikosti štěrbiny.

Rozemletí vorku s jemností >2mm vibračním diskovým mlýnem RS 200 na požadovanou jemnost částic

Rozemletí vorku s jemností >2mm vibračním diskovým mlýnem RS 200 na požadovanou jemnost částic <20 µm

Vibrační diskový mlýn RS 200 mele na principu nárazu a tření. Mlecí nástroje se upevňují rychloupínací pákou pevně na vibrační talíř. Talíř s mlecími nástroji je vystaven kruhovým horizontálním vibracím. Odstředivá síla působící na mlecí kroužky v mlecím šálku vytváří vysoký účinek tlaku, nárazu a tření působících na vzorek a produkujících analytickou jemnost v průběhu 1-3 minut. Kruhové vibrace jsou vyráběny 1,5 kW 3-fázovým motorem s frekvenčním měničem. Senzor rozpozná upevněnou achátovou mlecí sadu a automaticky omezí otáčky na 700 ot./min, aby se zamezilo poškození achátu. Víko zvukově izolovaného mlecího prostoru má bezpečnostní uzamykání; otevřít ho lze pouze v klidovém stavu mlýnu.

Dělení vzorku na Rotační děličce PT 100

Dělení vzorku na Rotační děličce PT 100

Bezchybná a porovnatelná analýza je úzce spojena s přesnou manipulací se vzorkem. Jen reprezentativní vzorek výchozího materiálu může poskytnout smysluplné výsledky analýzy. Rotační děliče zajišťují reprezentativnost vzorku a tím reprodukovatelnost analýzy. Dělič vzorků PT 100 rozdělí vzorek tak přesně, že složení jednotlivých frakcí vzorku přesně odpovídá složení původního vzorku. Materiál, který se rozděluje, se sype nejprve do trychtýře, který je umístěn mimo osu přímo nad jednotlivými otvory dělící hlavy. Proces dělení materiálu probíhá automaticky a bez ručního zásahu. Dělící hlava se otáčí kontrolovaně konstantními otáčkami 110 otáček za minutu, nezávisle na zatížení nebo na frekvenci sítě. Konkrétně to znamená, že u dělící hlavy s deseti vývody se dělí proud materiálu každou minutu na 1100 jednotlivých vzorků. Tím je zaručena nejvyšší možná míra přesnosti rozdělení. Dělící hlavou se materiál rovnoměrně rozděluje do zásobních lahviček, které jsou k dispozici v různých velikostech.

Aritmetický půměr XFR rentgenem VANTA VCR z 10 testování vzorků rotační deličky vybraných na různých místech již homogenizovaného materiálu.

Model VANTA používá velkoplošný Graphene SDD – Silicon Drift Detector s Axon technologií s rozlišením 137eV kaMn.  Plně automatická vnitřní rekalibrace detektoru probíhá při každém měření, čímž docílí maximální přesnot výsledku měření.  Prováděné vzorkování materiálů pak probíhá výběrem náhodných 10 vzorků konečné jemnosti < 20 μm zhomogenizovaného materiálu jednotlivých monolitů katalyzátoru, kdy tyto vzorky vybíráme z posledního procesu rotačního děliče, výsledná hodnota měření je pak výsledkem aritmetického průměru všech těchto měření.

Tímto postupem získáváme jedny z nejpřesnjších analýz analyzovaných modelů autokatalyzátoru, díky kterým pak jednoduše stanovíte přesné množtví drahých kovů Pt, Rh, Pd a přesné informace o váze keramického nosiče monolitu vašeho autokatalyzátoru.

Hromadné měření
Přejít do košíku